ΧΡΥΣΟ — ΑΣΤΗΡ

1 - 0
Τελικό

ΧΡΥΣΟ — ΚΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ

2 - 1
Τελικό

ΧΡΥΣΟ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

3 - 0
Τελικό

ΧΡΥΣΟ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

1 - 3
Τελικό

ΧΡΥΣΟ — ΗΡΑΚΛΗΣ

0 - 0
Τελικό

ΧΡΥΣΟ — Ν.ΖΙΧΝΗ

5 - 0
Τελικό

ΧΡΥΣΟ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

4 - 1
Τελικό

ΧΡΥΣΟ — ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ

5 - 0
Τελικό

ΧΡΥΣΟ — ΑΣΤΗΡ

1 - 0
Τελικό

ΧΡΥΣΟ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

0 - 1
Τελικό