Α.Ε.Χ. — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

0 - 1
Τελικό

Α.Ε.Χ. — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

3 - 0
Τελικό

Α.Ε.Χ. — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 3
Τελικό

Α.Ε.Χ. — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

2 - 1
Τελικό

Α.Ε.Χ. — Α.ΠΟΡΟΪΑ

1 - 0
Τελικό

Α.Ε.Χ. — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

0 - 3
Τελικό

Α.Ε.Χ. — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

0 - 2
Τελικό

Α.Ε.Χ. — ΑΣΤΗΡ

0 - 2
Τελικό

Α.Ε.Χ. — 1800

0 - 2
Τελικό

Α.Ε.Χ. — ΑΣΤΗΡ

0 - 1
Τελικό