ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 2
Τελικό

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

2 - 0
Τελικό

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΑΣΤΗΡ

1 - 0
Τελικό

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 1
Τελικό

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

3 - 2
Τελικό

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

0 - 0
Τελικό

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — 1800

1 - 1
Τελικό

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΠΡΩΤΗ

3 - 0
Τελικό

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΡΟΔΟΠΟΛΗ

6 - 0
Τελικό

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

4 - 0
Τελικό