ΣΚΟΥΤΑΡΙ — Ν.ΖΙΧΝΗ

15:00
Προεπισκόπηση

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ

5 - 2
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΑΣΤΗΡ

2 - 4
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

0 - 1
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ

3 - 1
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ

2 - 1
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1 - 2
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΑΣΤΗΡ

1 - 1
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΧΡΥΣΟ

2 - 0
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ

1 - 1
Τελικό