ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 1
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΘΥΕΛΛΑ

0 - 2
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

3 - 0
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΗΡΑΚΛΗΣ

2 - 1
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΧΡΥΣΟ

0 - 1
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

15:30
Προεπισκόπηση

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΝΙΓΡΙΤΑ

1 - 1
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΘΥΕΛΛΑ

3 - 3
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — Ν.ΖΙΧΝΗ

4 - 2
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ

5 - 2
Τελικό