ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

0 - 2
Τελικό

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΑΣΤΗΡ

2 - 3
Τελικό

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — 1800

0 - 4
Τελικό

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 2
Τελικό

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1 - 1
Τελικό

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

0 - 2
Τελικό

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 0
Τελικό

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

0 - 1
Τελικό

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

7 - 0
Τελικό

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.Ε.Χ.

0 - 0
Τελικό