ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

2 - 1
Τελικό

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΧΡΥΣΟ

0 - 2
Τελικό

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

2 - 1
Τελικό

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΑΣΤΗΡ

2 - 2
Τελικό

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΚΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ

17:00
Προεπισκόπηση

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

1 - 1
Τελικό

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 3
Τελικό

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — 1800

1 - 0
Τελικό

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 0
Τελικό

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 3
Τελικό