ΡΟΔΟΠΟΛΗ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1 - 2
Τελικό

ΡΟΔΟΠΟΛΗ — ΑΣΤΗΡ

2 - 7
Τελικό

ΡΟΔΟΠΟΛΗ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

2 - 3
Τελικό

ΡΟΔΟΠΟΛΗ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

0 - 2
Τελικό

ΡΟΔΟΠΟΛΗ — 1800

0 - 5
Τελικό

ΡΟΔΟΠΟΛΗ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 3
Τελικό

ΡΟΔΟΠΟΛΗ — Α.Ε.Χ.

0 - 2
Τελικό

ΡΟΔΟΠΟΛΗ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 2
Τελικό

ΡΟΔΟΠΟΛΗ — ΠΡΩΤΗ

3 - 2
Τελικό

ΡΟΔΟΠΟΛΗ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

1 - 1
Τελικό