ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — Ν.ΖΙΧΝΗ

3 - 2
Τελικό

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

0 - 1
Τελικό

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΧΡΥΣΟ

0 - 1
Τελικό

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

3 - 3
Τελικό

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΑΣΤΗΡ

1 - 4
Τελικό

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΝΙΓΡΙΤΑ

1 - 3
Τελικό

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

3 - 1
Τελικό

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ

0 - 2
Τελικό

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΘΥΕΛΛΑ

0 - 2
Τελικό

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — 1800

0 - 3
Τελικό