ΠΡΩΤΗ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

0 - 3
Τελικό

ΠΡΩΤΗ — ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ

0 - 3
Τελικό

ΠΡΩΤΗ — ΘΥΕΛΛΑ

0 - 3
Τελικό

ΠΡΩΤΗ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

0 - 3
Τελικό

ΠΡΩΤΗ — Ν.ΖΙΧΝΗ

0 - 3
Τελικό

ΠΡΩΤΗ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

0 - 3
Τελικό

ΠΡΩΤΗ — ΧΡΥΣΟ

0 - 3
Τελικό

ΠΡΩΤΗ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

0 - 3
Τελικό

ΠΡΩΤΗ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

0 - 2
Τελικό

ΠΡΩΤΗ — ΑΣΤΗΡ

2 - 1
Τελικό