ΠΡΟΒΑΤΑΣ — ΑΣΤΗΡ

1 - 4
Τελικό

ΠΡΟΒΑΤΑΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 1
Τελικό

ΠΡΟΒΑΤΑΣ — Ν.ΣΟΥΛΙ

1 - 0
Τελικό

ΠΡΟΒΑΤΑΣ — ΛΕΥΚΩΝΑΣ

2 - 0
Τελικό

ΠΡΟΒΑΤΑΣ — Ν.ΣΚΟΠΟΣ

0 - 0
Τελικό

ΠΡΟΒΑΤΑΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

3 - 4
Τελικό

ΠΡΟΒΑΤΑΣ — 1800

2 - 1
Τελικό

ΠΡΟΒΑΤΑΣ — ΛΕΥΚΩΝΑΣ

1 - 3
Τελικό

ΠΡΟΒΑΤΑΣ — Ν.ΣΚΟΠΟΣ

0 - 2
Τελικό

ΠΡΟΒΑΤΑΣ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

1 - 1
Τελικό