1800 — ΑΣΤΗΡ

5 - 6
Τελικό

1800 — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

0 - 0
Τελικό

1800 — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 0
Τελικό

1800 — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

4 - 1
Τελικό

1800 — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

4 - 0
Τελικό

1800 — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

3 - 1
Τελικό

1800 — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

3 - 0
Τελικό

1800 — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 1
Τελικό

1800 — Α.Ε.Χ.

2 - 1
Τελικό

1800 — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

0 - 2
Τελικό