1800 — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 1
Τελικό

1800 — Α.Ε.Χ.

2 - 1
Τελικό

1800 — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

0 - 2
Τελικό

1800 — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

4 - 1
Τελικό

1800 — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

5 - 1
Τελικό

1800 — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

1 - 1
Τελικό

1800 — ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

3 - 0
Τελικό

1800 — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 2
Τελικό

1800 — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 2
Τελικό

1800 — ΡΟΔΟΠΟΛΗ

7 - 2
Τελικό