1800 — ΠΡΩΤΗ

15:00
Προεπισκόπηση

1800 — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 2
Τελικό

1800 — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 2
Τελικό

1800 — ΡΟΔΟΠΟΛΗ

7 - 2
Τελικό

1800 — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

Ακυρώθηκε
Προεπισκόπηση

1800 — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 2
Τελικό

1800 — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

0 - 2
Τελικό

1800 — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 4
Τελικό

1800 — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

4 - 1
Τελικό

1800 — Α.ΠΟΡΟΪΑ

5 - 2
Τελικό