ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ — ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ

3 - 0
Τελικό

ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ — Ν.ΖΙΧΝΗ

2 - 0
Τελικό

ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ — ΧΡΥΣΟ

0 - 2
Τελικό

ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ — ΝΙΓΡΙΤΑ

0 - 6
Τελικό

ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

3 - 2
Τελικό

ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 2
Τελικό

ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ — ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ

1 - 0
Τελικό

ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ — ΑΣΤΗΡ

0 - 2
Τελικό

ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ — ΘΥΕΛΛΑ

1 - 3
Τελικό