ΘΥΕΛΛΑ — ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ

15:00
Προεπισκόπηση

ΘΥΕΛΛΑ — ΧΡΥΣΟ

1 - 2
Τελικό

ΘΥΕΛΛΑ — ΝΙΓΡΙΤΑ

4 - 1
Τελικό

ΘΥΕΛΛΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 1
Τελικό

ΘΥΕΛΛΑ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

4 - 3
Τελικό

ΘΥΕΛΛΑ — Ν.ΖΙΧΝΗ

4 - 1
Τελικό

ΘΥΕΛΛΑ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 5
Τελικό

ΘΥΕΛΛΑ — ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ

3 - 0
Τελικό

ΘΥΕΛΛΑ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

3 - 2
Τελικό

ΘΥΕΛΛΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 1
Τελικό