ΘΥΕΛΛΑ — ΗΡΑΚΛΗΣ

3 - 0
Τελικό

ΗΡΑΚΛΗΣ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

1 - 2
Τελικό

ΘΥΕΛΛΑ — ΚΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ

2 - 5
Τελικό

ΘΥΕΛΛΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

0 - 4
Τελικό

ΗΡΑΚΛΗΣ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 5
Τελικό

ΘΥΕΛΛΑ — ΧΡΥΣΟ

3 - 4
Τελικό

ΘΥΕΛΛΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

4 - 0
Τελικό

ΘΥΕΛΛΑ — ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ

0 - 0
Τελικό

ΘΥΕΛΛΑ — ΑΣΤΗΡ

3 - 1
Τελικό

ΘΥΕΛΛΑ — ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ

Αναβλήθηκε
Τελικό