Ν.ΖΙΧΝΗ — ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ

0 - 3
Τελικό

Ν.ΖΙΧΝΗ — ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ

0 - 2
Τελικό

Ν.ΖΙΧΝΗ — ΧΡΥΣΟ

0 - 3
Τελικό

Ν.ΖΙΧΝΗ — ΑΣΤΗΡ

0 - 3
Τελικό

Ν.ΖΙΧΝΗ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

2 - 3
Τελικό

Ν.ΖΙΧΝΗ — ΧΡΥΣΟ

1 - 3
Τελικό

Ν.ΖΙΧΝΗ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 2
Τελικό

Ν.ΖΙΧΝΗ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

1 - 0
Τελικό

Ν.ΖΙΧΝΗ — ΝΙΓΡΙΤΑ

1 - 1
Τελικό

Ν.ΖΙΧΝΗ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

2 - 2
Τελικό