ΝΙΓΡΙΤΑ — ΑΣΤΗΡ

1 - 1
Τελικό

ΝΙΓΡΙΤΑ — ΘΥΕΛΛΑ

0 - 3
Τελικό

ΝΙΓΡΙΤΑ — ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ

6 - 0
Τελικό

ΝΙΓΡΙΤΑ — ΧΡΥΣΟ

1 - 2
Τελικό

ΝΙΓΡΙΤΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

0 - 1
Τελικό

ΝΙΓΡΙΤΑ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

3 - 1
Τελικό

ΝΙΓΡΙΤΑ — Ν.ΖΙΧΝΗ

4 - 0
Τελικό

ΝΙΓΡΙΤΑ — ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ

1 - 1
Τελικό

ΝΙΓΡΙΤΑ — ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ

2 - 0
Τελικό

ΝΙΓΡΙΤΑ — Ν.ΖΙΧΝΗ

2 - 3
Τελικό