ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ — ΧΡΥΣΟ

2 - 5
Τελικό

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ — ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ

1 - 3
Τελικό

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ — ΑΣΤΗΡ

0 - 9
Τελικό

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

0 - 4
Τελικό

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ — ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ

0 - 6
Τελικό

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ — ΝΙΓΡΙΤΑ

0 - 4
Τελικό

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ — ΘΥΕΛΛΑ

0 - 5
Τελικό

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 8
Τελικό

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ — Ν.ΖΙΧΝΗ

1 - 1
Τελικό

Μακεδονικός Μεσολακκιάς — Αγών Κορμίστας

3 - 0
Τελικό