ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ — ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ

0 - 6
Τελικό

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ — ΝΙΓΡΙΤΑ

0 - 4
Τελικό

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ — ΘΥΕΛΛΑ

0 - 5
Τελικό

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 8
Τελικό

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ — Ν.ΖΙΧΝΗ

1 - 1
Τελικό

Μακεδονικός Μεσολακκιάς — Αγών Κορμίστας

3 - 0
Τελικό

Μακεδονικός Μεσολακκιάς — Εθνικός Ροδολίβους

3 - 0
Τελικό

Μακεδονικός Μεσολακκιάς — ΠΑΟΚ Μαυρολόφου

4 - 0
Τελικό

Μακεδονικός Μεσολακκιάς — Αστήρ Νεοχωρίου

0 - 3
Τελικό

Μακεδονικός Μεσολακκιάς — Δόξα Κάτω Καμήλας

1 - 6
Τελικό