ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

0 - 1
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΠΡΩΤΗ

5 - 3
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

3 - 1
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΣΤΗΡ

0 - 2
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

4 - 3
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ

2 - 1
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — 1800

1 - 2
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 3
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Κ.Α.Ε. Αγίου Πνεύματος

2 - 2
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

2 - 3
Τελικό