ΛΕΥΚΩΝΑΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

2 - 2
Τελικό

ΛΕΥΚΩΝΑΣ — ΠΡΟΒΑΤΑΣ

1 - 1
Τελικό

ΛΕΥΚΩΝΑΣ — Ν.ΣΟΥΛΙ

0 - 0
Τελικό

ΛΕΥΚΩΝΑΣ — Ν.ΣΚΟΠΟΣ

2 - 0
Τελικό

ΛΕΥΚΩΝΑΣ — ΑΣΤΗΡ

1 - 3
Τελικό

ΛΕΥΚΩΝΑΣ — Ν.ΣΟΥΛΙ

1 - 1
Τελικό

ΛΕΥΚΩΝΑΣ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

0 - 1
Τελικό

ΛΕΥΚΩΝΑΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

2 - 2
Τελικό

ΛΕΥΚΩΝΑΣ — Α.Ε.Χ.

1 - 0
Τελικό

ΛΕΥΚΩΝΑΣ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

1 - 4
Τελικό