Αγών Κορμίστας — Κ.Α.Ε. Αγίου Πνεύματος

0 - 1
Τελικό

Αγών Κορμίστας — Serres 1800

Αναβλήθηκε
Τελικό

Αγών Κορμίστας — Λαϊλιάς Ορεινής

2 - 2
Τελικό

Αγών Κορμίστας — Εθνικός Ροδολίβους

1 - 1
Τελικό

Αγών Κορμίστας — ΠΑΟΚ Μαυρολόφου

0 - 3
Τελικό

Αγών Κορμίστας — Αστήρ Νεοχωρίου

0 - 1
Τελικό

Αγών Κορμίστας — Δόξα Κάτω Καμήλας

3 - 1
Τελικό

Αγών Κορμίστας — Μακεδονικός Μεσολακκιάς

1 - 3
Τελικό

Αγών Κορμίστας — Άρης Πρώτης

0 - 1
Τελικό

Αγών Κορμίστας — Μακεδονικός Επταμύλων

6 - 3
Τελικό