ΚΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

4 - 3
Τελικό

ΚΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

3 - 5
Τελικό

ΚΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ — ΗΡΑΚΛΗΣ

4 - 1
Τελικό

ΚΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

0 - 1
Τελικό

ΚΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

2 - 0
Τελικό

ΚΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ — ΑΣΤΗΡ

1 - 1
Τελικό