Κ.ΚΑΜΗΛΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

3 - 1
Τελικό

Κ.ΚΑΜΗΛΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 0
Τελικό

Κ.ΚΑΜΗΛΑ — 1800

2 - 1
Τελικό

Κ.ΚΑΜΗΛΑ — ΠΡΟΒΑΤΑΣ

4 - 1
Τελικό

Κ.ΚΑΜΗΛΑ — ΛΕΥΚΩΝΑΣ

3 - 0
Τελικό

Κ.ΚΑΜΗΛΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 1
Τελικό

Κ.ΚΑΜΗΛΑ — Α.Ε.Χ.

1 - 3
Τελικό

Κ.ΚΑΜΗΛΑ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 1
Τελικό

Κ.ΚΑΜΗΛΑ — Ν.ΣΟΥΛΙ

2 - 1
Τελικό

Κ.ΚΑΜΗΛΑ — ΑΣΤΗΡ

2 - 1
Τελικό