Μακεδονικός Επταμύλων — Μακεδονικός Μεσολακκιάς

1 - 1
Τελικό

Μακεδονικός Επταμύλων — Άρης Πρώτης

2 - 1
Τελικό

Μακεδονικός Επταμύλων — Λαϊλιάς Ορεινής

1 - 2
Τελικό

Μακεδονικός Επταμύλων — Αγών Κορμίστας

0 - 4
Τελικό

Μακεδονικός Επταμύλων — Π.Ο.Σ. 2000

0 - 0
Τελικό

Μακεδονικός Επταμύλων — Α.Ο.Νιγρίτας

0 - 6
Τελικό

Μακεδονικός Επταμύλων — Δόξα Κάτω Καμήλας

2 - 3
Τελικό

Μακεδονικός Επταμύλων — Κ.Α.Ε. Αγίου Πνεύματος

2 - 2
Τελικό

Μακεδονικός Επταμύλων — Serres 1800

2 - 6
Τελικό

Μακεδονικός Επταμύλων — Εθνικός Ροδολίβους

1 - 4
Τελικό