ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ — ΝΙΓΡΙΤΑ

15:00
Προεπισκόπηση

ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ — ΘΥΕΛΛΑ

2 - 3
Τελικό

ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ — ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ

3 - 1
Τελικό

ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ — Ν.ΖΙΧΝΗ

2 - 1
Τελικό

ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ — ΧΡΥΣΟ

1 - 0
Τελικό

ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ — ΑΣΤΗΡ

1 - 2
Τελικό

ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ — ΑΣΤΗΡ

2 - 1
Τελικό