ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

15:00
Προεπισκόπηση

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΑΣΤΗΡ

2 - 2
Τελικό

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 1
Τελικό