ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

1 - 6
Τελικό

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΝΙΓΡΙΤΑ

2 - 1
Τελικό

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΧΡΥΣΟ

0 - 2
Τελικό

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

1 - 0
Τελικό

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ

0 - 2
Τελικό

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΘΥΕΛΛΑ

0 - 1
Τελικό

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

0 - 2
Τελικό

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΠΡΩΤΗ

3 - 2
Τελικό

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — Ν.ΖΙΧΝΗ

1 - 1
Τελικό

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΡΟΔΟΠΟΛΗ

Αναβλήθηκε
Προεπισκόπηση