ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΘΥΕΛΛΑ

1 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΑΣΤΗΡ

3 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

3 - 1
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 1
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — 1800

2 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

3 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

3 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

6 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

0 - 0
Τελικό