ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

3 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

2 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΧΡΥΣΟ

3 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΘΥΕΛΛΑ

3 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

3 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΘΥΕΛΛΑ

1 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΑΣΤΗΡ

3 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

3 - 1
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 1
Τελικό