ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

0 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

1 - 2
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

7 - 1
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

3 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

2 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΠΡΩΤΗ

2 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

5 - 1
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΡΟΔΟΠΟΛΗ

5 - 3
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 2
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

1 - 0
Τελικό