Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

1 - 3
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΗΡΑΚΛΗΣ

0 - 4
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΚΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ

1 - 3
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΧΡΥΣΟ

1 - 2
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ

3 - 0
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΘΥΕΛΛΑ

0 - 1
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

1 - 4
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ

3 - 0
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — Ν.ΖΙΧΝΗ

2 - 1
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΑΣΤΗΡ

0 - 3
Τελικό