Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

5 - 2
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — 1800

0 - 3
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

0 - 3
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΑΣΤΗΡ

1 - 0
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

2 - 1
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

0 - 1
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 4
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

4 - 3
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΑΣΤΗΡ

0 - 1
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 1
Τελικό