Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΑΣΤΗΡ

0 - 1
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 1
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

0 - 2
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ

3 - 1
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

2 - 0
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — 1800

2 - 1
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 0
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

5 - 1
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΠΡΩΤΗ

4 - 1
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΑΣΤΗΡ

Ακυρώθηκε
Προεπισκόπηση