Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΑΣΤΗΡ

1 - 1
Τελικό

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1 - 2
Τελικό

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

3 - 2
Τελικό

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΘΥΕΛΛΑ

2 - 2
Τελικό

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

4 - 0
Τελικό

Α.ΠΟΡΟΪΑ — 1800

0 - 2
Τελικό

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 3
Τελικό

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΠΡΩΤΗ

4 - 0
Τελικό

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΡΟΔΟΠΟΛΗ

2 - 1
Τελικό

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

1 - 0
Τελικό