ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

3 - 0
Τελικό

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — Ν.ΖΙΧΝΗ

0 - 1
Τελικό

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — ΑΣΤΗΡ

0 - 3
Τελικό

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — ΝΙΓΡΙΤΑ

2 - 2
Τελικό

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

4 - 2
Τελικό

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — ΘΥΕΛΛΑ

1 - 1
Τελικό

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — ΠΡΩΤΗ

3 - 0
Τελικό

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

1 - 0
Τελικό

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — ΧΡΥΣΟ

4 - 0
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΠΡΩΤΗ

3 - 3
Τελικό