ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — 1800

1 - 2
Τελικό

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

6 - 1
Τελικό

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

5 - 1
Τελικό

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

2 - 2
Τελικό

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — Α.Ε.Χ.

2 - 1
Τελικό

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — ΠΡΩΤΗ

3 - 0
Τελικό

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 2
Τελικό

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — ΡΟΔΟΠΟΛΗ

2 - 2
Τελικό

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — ΑΣΤΗΡ

2 - 0
Τελικό

Κ.Α.Ε. Αγίου Πνεύματος — Α.ΠΟΡΟΪΑ

0 - 2
Τελικό