Θύελλα Σερρών

Αποτελέσματα

3 - 0

ΘΥΕΛΛΑ — ΗΡΑΚΛΗΣ

2 - 1

ΑΣΤΗΡ — ΘΥΕΛΛΑ

2 - 5

ΘΥΕΛΛΑ — ΚΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ

0 - 4

ΘΥΕΛΛΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

0 - 2

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΘΥΕΛΛΑ

3 - 4

ΘΥΕΛΛΑ — ΧΡΥΣΟ

3 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΘΥΕΛΛΑ

2 - 2

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΘΥΕΛΛΑ

4 - 0

ΘΥΕΛΛΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

0 - 0

ΘΥΕΛΛΑ — ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ

0 - 3

ΝΙΓΡΙΤΑ — ΘΥΕΛΛΑ

3 - 1

ΘΥΕΛΛΑ — ΑΣΤΗΡ

0 - 1

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΘΥΕΛΛΑ

3 - 3

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΘΥΕΛΛΑ

Αναβλήθηκε

ΘΥΕΛΛΑ — ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ

1 - 1

Ν.ΖΙΧΝΗ — ΘΥΕΛΛΑ

3 - 1

ΘΥΕΛΛΑ — ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ

1 - 2

ΘΥΕΛΛΑ — ΧΡΥΣΟ

2 - 3

ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ — ΘΥΕΛΛΑ

4 - 1

ΘΥΕΛΛΑ — ΝΙΓΡΙΤΑ

1 - 3

ΑΣΤΗΡ — ΘΥΕΛΛΑ

1 - 1

ΘΥΕΛΛΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

4 - 3

ΘΥΕΛΛΑ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

0 - 5

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ — ΘΥΕΛΛΑ

4 - 1

ΘΥΕΛΛΑ — Ν.ΖΙΧΝΗ

1 - 3

ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ — ΘΥΕΛΛΑ

0 - 1

ΧΡΥΣΟ — ΘΥΕΛΛΑ

1 - 5

ΘΥΕΛΛΑ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΘΥΕΛΛΑ

3 - 0

ΘΥΕΛΛΑ — ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ

3 - 2

ΘΥΕΛΛΑ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

1 - 1

ΘΥΕΛΛΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

0 - 3

ΠΡΩΤΗ — ΘΥΕΛΛΑ

2 - 1

ΘΥΕΛΛΑ — Ν.ΖΙΧΝΗ

0 - 0

ΑΣΤΗΡ — ΘΥΕΛΛΑ

3 - 1

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΘΥΕΛΛΑ

2 - 1

ΘΥΕΛΛΑ — ΝΙΓΡΙΤΑ

2 - 1

ΧΡΥΣΟ — ΘΥΕΛΛΑ

2 - 0

ΘΥΕΛΛΑ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

1 - 1

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — ΘΥΕΛΛΑ

0 - 1

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΘΥΕΛΛΑ

3 - 1

ΑΣΤΗΡ — ΘΥΕΛΛΑ

1 - 2

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΘΥΕΛΛΑ

4 - 0

ΘΥΕΛΛΑ — ΠΡΩΤΗ

1 - 2

Ν.ΖΙΧΝΗ — ΘΥΕΛΛΑ

0 - 0

ΘΥΕΛΛΑ — ΑΣΤΗΡ

2 - 2

ΘΥΕΛΛΑ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

2 - 0

ΝΙΓΡΙΤΑ — ΘΥΕΛΛΑ

2 - 2

ΘΥΕΛΛΑ — ΧΡΥΣΟ

0 - 2

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΘΥΕΛΛΑ