Δόξα Λιθοτόπου

Αποτελέσματα

1 - 2

ΑΣΤΗΡ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 2

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΧΡΥΣΟ

2 - 0

ΧΡΥΣΟ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

1 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

0 - 2

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

5 - 0

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

4 - 3

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

3 - 2

ΑΣΤΗΡ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 0

1800 — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

1 - 0

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

3 - 1

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 2

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 3

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

0 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΣΤΗΡ

0 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — 1800

2 - 4

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

7 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

0 - 1

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

0 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

5 - 3

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΠΡΩΤΗ

3 - 3

Α.Ε.Χ. — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

7 - 1

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

0 - 2

ΡΟΔΟΠΟΛΗ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1 - 2

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

0 - 2

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΣΤΗΡ

3 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

4 - 3

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 4

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ

1 - 2

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — 1800

0 - 5

ΠΡΩΤΗ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

1 - 3

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

3 - 2

1800 — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

1 - 1

ΡΟΔΟΠΟΛΗ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 2

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Κ.Α.Ε. Αγίου Πνεύματος

0 - 2

1800 — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 3

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

0 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1 - 1

ΑΣΤΗΡ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

1 - 0

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 2

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 4

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 1

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 0

ΠΡΩΤΗ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 2

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 2

Α.Ε.Χ. — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

0 - 2

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — 1800

2 - 1

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 0

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 3

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΣΤΗΡ

1 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

4 - 0

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

2 - 1

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

4 - 0

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΠΡΩΤΗ

2 - 5

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 0

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Α.Ε.Χ.

0 - 3

ΑΣΤΗΡ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

4 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΠΡΟΒΑΤΑΣ

3 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Ν.ΣΚΟΠΟΣ

3 - 0

Κ.ΚΑΜΗΛΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 1

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

1 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Α.Ε.Χ.

1 - 4

ΛΕΥΚΩΝΑΣ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

0 - 0

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 0

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Ν.ΣΟΥΛΙ

Αναβλήθηκε

Ν.ΣΚΟΠΟΣ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

1 - 2

1800 — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 2

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΣΤΗΡ

1 - 5

ΠΡΟΒΑΤΑΣ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 3

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Κ.ΚΑΜΗΛΑ

1 - 1

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

5 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

0 - 0

Α.Ε.Χ. — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 0

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΛΕΥΚΩΝΑΣ

3 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

0 - 0

Πανσουλιακός — Δόξα Λιθοτόπου

0 - 2

Δόξα Λιθοτόπου — Serres 1800