Α.Ε.Χρυσού

Αποτελέσματα

1 - 0

ΧΡΥΣΟ — ΑΣΤΗΡ

2 - 1

ΧΡΥΣΟ — ΚΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ

0 - 2

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — ΧΡΥΣΟ

3 - 0

ΧΡΥΣΟ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

3 - 0

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΧΡΥΣΟ

3 - 4

ΘΥΕΛΛΑ — ΧΡΥΣΟ

1 - 3

ΧΡΥΣΟ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

1 - 2

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΧΡΥΣΟ

0 - 0

ΧΡΥΣΟ — ΗΡΑΚΛΗΣ

0 - 1

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΧΡΥΣΟ

2 - 5

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ — ΧΡΥΣΟ

5 - 0

ΧΡΥΣΟ — Ν.ΖΙΧΝΗ

0 - 2

ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ — ΧΡΥΣΟ

4 - 1

ΧΡΥΣΟ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

5 - 0

ΧΡΥΣΟ — ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ

1 - 2

ΝΙΓΡΙΤΑ — ΧΡΥΣΟ

1 - 0

ΧΡΥΣΟ — ΑΣΤΗΡ

1 - 2

ΘΥΕΛΛΑ — ΧΡΥΣΟ

0 - 1

ΧΡΥΣΟ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

4 - 0

ΧΡΥΣΟ — ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ

0 - 3

Ν.ΖΙΧΝΗ — ΧΡΥΣΟ

1 - 1

ΧΡΥΣΟ — ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ

2 - 1

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΧΡΥΣΟ

1 - 0

ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ — ΧΡΥΣΟ

3 - 0

ΧΡΥΣΟ — ΝΙΓΡΙΤΑ

0 - 1

ΑΣΤΗΡ — ΧΡΥΣΟ

0 - 1

ΧΡΥΣΟ — ΘΥΕΛΛΑ

17:00

ΧΡΥΣΟ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 2

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΧΡΥΣΟ

2 - 0

ΧΡΥΣΟ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 0

ΧΡΥΣΟ — ΠΡΩΤΗ

1 - 3

Ν.ΖΙΧΝΗ — ΧΡΥΣΟ

0 - 2

ΧΡΥΣΟ — ΑΣΤΗΡ

2 - 0

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΧΡΥΣΟ

0 - 0

ΧΡΥΣΟ — ΝΙΓΡΙΤΑ

0 - 2

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — ΧΡΥΣΟ

0 - 1

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΧΡΥΣΟ

3 - 0

ΑΣΤΗΡ — ΧΡΥΣΟ

3 - 0

ΧΡΥΣΟ — ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ

2 - 1

ΧΡΥΣΟ — ΘΥΕΛΛΑ

1 - 2

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΧΡΥΣΟ

0 - 3

ΠΡΩΤΗ — ΧΡΥΣΟ

4 - 0

ΧΡΥΣΟ — Ν.ΖΙΧΝΗ

1 - 2

ΑΣΤΗΡ — ΧΡΥΣΟ

3 - 3

ΧΡΥΣΟ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

0 - 2

ΝΙΓΡΙΤΑ — ΧΡΥΣΟ

5 - 0

ΧΡΥΣΟ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

3 - 0

ΧΡΥΣΟ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

4 - 0

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — ΧΡΥΣΟ

2 - 2

ΘΥΕΛΛΑ — ΧΡΥΣΟ

4 - 1

ΧΡΥΣΟ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

0 - 1

Α.Ε.Χ. — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

3 - 0

Α.Ε.Χ. — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 3

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ — Α.Ε.Χ.

3 - 3

Α.Ε.Χ. — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 1

1800 — Α.Ε.Χ.

2 - 1

Α.Ε.Χ. — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

0 - 0

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.Ε.Χ.

1 - 0

Α.Ε.Χ. — Α.ΠΟΡΟΪΑ

2 - 1

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — Α.Ε.Χ.

1 - 1

ΠΡΩΤΗ — Α.Ε.Χ.

0 - 3

Α.Ε.Χ. — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

0 - 2

ΡΟΔΟΠΟΛΗ — Α.Ε.Χ.

0 - 2

Α.Ε.Χ. — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

0 - 2

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — Α.Ε.Χ.

0 - 2

Α.Ε.Χ. — ΑΣΤΗΡ

2 - 3

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ — Α.Ε.Χ.

0 - 2

Α.Ε.Χ. — 1800

0 - 1

Α.Ε.Χ. — ΑΣΤΗΡ

1 - 5

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — Α.Ε.Χ.

1 - 0

Α.Ε.Χ. — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

Ακυρώθηκε

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Α.Ε.Χ.

Ακυρώθηκε

Α.Ε.Χ. — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

Ακυρώθηκε

Α.Ε.Χ. — 1800

0 - 4

ΑΣΤΗΡ — Α.Ε.Χ.

3 - 0

Α.Ε.Χ. — ΠΡΩΤΗ

3 - 3

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.Ε.Χ.

1 - 1

Α.Ε.Χ. — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

0 - 1

Α.Ε.Χ. — 1800

3 - 2

Α.ΠΟΡΟΪΑ — Α.Ε.Χ.

1 - 0

Α.Ε.Χ. — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1 - 2

ΑΣΤΗΡ — Α.Ε.Χ.

1 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Α.Ε.Χ.

2 - 0

Α.Ε.Χ. — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

1 - 2

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.Ε.Χ.

2 - 2

Α.Ε.Χ. — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

1 - 2

ΠΡΩΤΗ — Α.Ε.Χ.

1 - 0

Α.Ε.Χ. — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 5

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — Α.Ε.Χ.

1 - 0

1800 — Α.Ε.Χ.

2 - 1

Α.Ε.Χ. — Α.ΠΟΡΟΪΑ

2 - 0

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — Α.Ε.Χ.

2 - 3

Α.Ε.Χ. — ΑΣΤΗΡ

4 - 0

Α.Ε.Χ. — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 2

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — Α.Ε.Χ.

0 - 2

Α.Ε.Χ. — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 0

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Α.Ε.Χ.

2 - 0

Α.Ε.Χ. — ΠΡΟΒΑΤΑΣ

0 - 3

Ν.ΣΚΟΠΟΣ — Α.Ε.Χ.

1 - 2

Α.Ε.Χ. — Κ.ΚΑΜΗΛΑ

0 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Α.Ε.Χ.

2 - 1

Α.Ε.Χ. — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 0

ΛΕΥΚΩΝΑΣ — Α.Ε.Χ.

1 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Α.Ε.Χ.

0 - 2

Α.Ε.Χ. — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 0

Ν.ΣΟΥΛΙ — Α.Ε.Χ.

1 - 0

Α.Ε.Χ. — 1800

3 - 1

ΑΣΤΗΡ — Α.Ε.Χ.

1 - 4

ΠΡΟΒΑΤΑΣ — Α.Ε.Χ.

2 - 1

Α.Ε.Χ. — Ν.ΣΚΟΠΟΣ

1 - 3

Κ.ΚΑΜΗΛΑ — Α.Ε.Χ.

1 - 3

Α.Ε.Χ. — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

0 - 3

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — Α.Ε.Χ.

2 - 1

Α.Ε.Χ. — ΛΕΥΚΩΝΑΣ

0 - 0

Α.Ε.Χ. — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

0 - 1

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.Ε.Χ.

2 - 0

Α.Ε.Χ. — Ν.ΣΟΥΛΙ

2 - 3

Serres 1800 — Α.Ε.Χρυσού

2 - 0

Α.Ε.Χρυσού — Αστήρ Νεοχωρίου