Α.Ε.Χρυσού

Αποτελέσματα

0 - 1

Α.Ε.Χ. — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

3 - 0

Α.Ε.Χ. — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 3

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ — Α.Ε.Χ.

3 - 3

Α.Ε.Χ. — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 1

1800 — Α.Ε.Χ.

2 - 1

Α.Ε.Χ. — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

0 - 0

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.Ε.Χ.

1 - 0

Α.Ε.Χ. — Α.ΠΟΡΟΪΑ

2 - 1

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ — Α.Ε.Χ.

1 - 1

ΠΡΩΤΗ — Α.Ε.Χ.

0 - 3

Α.Ε.Χ. — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

0 - 2

ΡΟΔΟΠΟΛΗ — Α.Ε.Χ.

0 - 2

Α.Ε.Χ. — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

0 - 2

ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ — Α.Ε.Χ.

0 - 2

Α.Ε.Χ. — ΑΣΤΗΡ

2 - 3

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ — Α.Ε.Χ.

0 - 2

Α.Ε.Χ. — 1800

0 - 1

Α.Ε.Χ. — ΑΣΤΗΡ

1 - 5

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — Α.Ε.Χ.

1 - 0

Α.Ε.Χ. — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

Ακυρώθηκε

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Α.Ε.Χ.

Ακυρώθηκε

Α.Ε.Χ. — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

Ακυρώθηκε

Α.Ε.Χ. — 1800

0 - 4

ΑΣΤΗΡ — Α.Ε.Χ.

3 - 0

Α.Ε.Χ. — ΠΡΩΤΗ

3 - 3

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.Ε.Χ.

1 - 1

Α.Ε.Χ. — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

0 - 1

Α.Ε.Χ. — 1800

3 - 2

Α.ΠΟΡΟΪΑ — Α.Ε.Χ.

1 - 0

Α.Ε.Χ. — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1 - 2

ΑΣΤΗΡ — Α.Ε.Χ.

1 - 0

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Α.Ε.Χ.

2 - 0

Α.Ε.Χ. — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

1 - 2

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.Ε.Χ.

2 - 2

Α.Ε.Χ. — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

1 - 2

ΠΡΩΤΗ — Α.Ε.Χ.

1 - 0

Α.Ε.Χ. — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 5

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — Α.Ε.Χ.

1 - 0

1800 — Α.Ε.Χ.

2 - 1

Α.Ε.Χ. — Α.ΠΟΡΟΪΑ

2 - 0

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ — Α.Ε.Χ.

2 - 3

Α.Ε.Χ. — ΑΣΤΗΡ

4 - 0

Α.Ε.Χ. — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 2

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — Α.Ε.Χ.

0 - 2

Α.Ε.Χ. — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 0

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Α.Ε.Χ.

2 - 0

Α.Ε.Χ. — ΠΡΟΒΑΤΑΣ

0 - 3

Ν.ΣΚΟΠΟΣ — Α.Ε.Χ.

1 - 2

Α.Ε.Χ. — Κ.ΚΑΜΗΛΑ

0 - 2

ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ — Α.Ε.Χ.

2 - 1

Α.Ε.Χ. — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 0

ΛΕΥΚΩΝΑΣ — Α.Ε.Χ.

1 - 1

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Α.Ε.Χ.

0 - 2

Α.Ε.Χ. — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 0

Ν.ΣΟΥΛΙ — Α.Ε.Χ.

1 - 0

Α.Ε.Χ. — 1800

3 - 1

ΑΣΤΗΡ — Α.Ε.Χ.

1 - 4

ΠΡΟΒΑΤΑΣ — Α.Ε.Χ.

2 - 1

Α.Ε.Χ. — Ν.ΣΚΟΠΟΣ

1 - 3

Κ.ΚΑΜΗΛΑ — Α.Ε.Χ.

1 - 3

Α.Ε.Χ. — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

0 - 3

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — Α.Ε.Χ.

2 - 1

Α.Ε.Χ. — ΛΕΥΚΩΝΑΣ

0 - 0

Α.Ε.Χ. — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

0 - 1

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.Ε.Χ.

2 - 0

Α.Ε.Χ. — Ν.ΣΟΥΛΙ

2 - 3

Serres 1800 — Α.Ε.Χρυσού

2 - 0

Α.Ε.Χρυσού — Αστήρ Νεοχωρίου