4 - 0
Τελικό

Έδρα

Μεσολακκιά
ΕΟ Μεσορράχης Αμφίπολης, Αμφίπολη 620 52, Ελλάδα