6 - 3
Τελικό

Έδρα

Κορμίστα
Επαρ.Οδ. Νέας Μπράφας-Νικήσιανης, Αμφίπολη 620 47, Ελλάδα