2 - 2
Τελικό

Έδρα

Κορμίστα
Επαρ.Οδ. Νέας Μπράφας-Νικήσιανης, Αμφίπολη 620 47, Ελλάδα