2 - 0
Τελικό

Έδρα

Άνω Πορόια
Επαρ.Οδ. Κάτω Πορόϊας-Άνω Πορρόϊας 205, Άνω Πορόια 620 55, Ελλάδα