Προϊστορία

Ένα αφιέρωμα στις έξι δεκαετίες και πλέον αθλητικής

και κοινωνικής προσφοράς των κατοίκων του Νεοχωρίου.

Με την παρούσα ιδρυτική πράξη της 21 Μαΐου 1952 γεννιέται ο Αστήρ Νεοχωρίου.

Εμπνευστής και βασικό ιδρυτικό στέλεχος ήταν ο κ. Κόκκαλας Γεώργιος.

Ιδρυτικά μέλη επίσης ήταν οι: Εμμανουηλίδης Αναστάσιος, Καραντώνης Γεώργιος, Κωστόπουλος Πασχάλης, Γερμανίδης Χαράλαμπος, ενώ ως πνευματικός πατέρας και μέλος επίσης αναφέρεται ο κ. Μανιάκας Χρήστος.

Τους πρώτους αγώνες διοργανώνει τότε το βιβλιοπωλείο του κ. Βαγουρδή που ήταν και προμηθευτής αθλητικού υλικού. Αντίπαλοι ήταν τα γειτονικά χωριά όπως το Χρυσό, το Ψυχικό, ο Νέος Σκοπός, κα. Έκτοτε η αγωνιστική παρουσία της ομάδας είναι συνεχής!!!