ΔΙΟΙΚΗΣΗ 18-19

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστοδούλου Αλέξανδρος

Ηλικία
47

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κυριζόπουλος Βασίλης

Ηλικία
5

ΓΕΝ.ΑΡΧΗΓΟΣ

Σπαθάρας Βαγγέλης

Ηλικία
44

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασιλακάκης Φώτης

Ηλικία
47

ΤΑΜΕΙΑΣ

Βογιάρη Αναστασία

Ηλικία
48

ΜΕΛΟΣ

Βασιλάκου Πόπη

Ηλικία
42

ΜΕΛΟΣ

Καζάκης Στέργιος

Ηλικία
50

ΜΕΛΟΣ

Κουρτίδου Γεωργία

Ηλικία
5

ΜΕΛΟΣ

Μεράντ Κώστας

Ηλικία
53