Διοίκηση 20-21

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αρβανιτίδης Κωνσταντίνος

Ηλικία
3

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πούλιος Γιώργος

Ηλικία
1

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Κωστόπουλος Χρήστος

Ηλικία
46

ΜΕΛΟΣ

Καζάκης Στέργιος

Ηλικία
47

ΜΕΛΟΣ

Τεκιστιρμάς Κώστας

Ηλικία
35

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καγιόγλου Βασίλης

Ηλικία
39

ΤΑΜΙΑΣ

Κοβανίδης Νίκος

Ηλικία
1

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ

Δουλγέρης Κωνσταντίνος

Ηλικία
31

ΜΕΛΟΣ

Ρέκλος Γιώργος

Ηλικία
1