Διοίκηση 20-21

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αρβανιτίδης Κωνσταντίνος

Ηλικία
5

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πούλιος Γιώργος

Ηλικία
3

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Κωστόπουλος Χρήστος

Ηλικία
48

ΜΕΛΟΣ

Καζάκης Στέργιος

Ηλικία
50

ΜΕΛΟΣ

Τεκιστιρμάς Κώστας

Ηλικία
37

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καγιόγλου Βασίλης

Ηλικία
41

ΤΑΜΙΑΣ

Κοβανίδης Νίκος

Ηλικία
3

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ

Δουλγέρης Κωνσταντίνος

Ηλικία
33

ΜΕΛΟΣ

Ρέκλος Γιώργος

Ηλικία
3