Διοίκηση 20-21

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αρβανιτίδης Κωνσταντίνος

Ηλικία
3

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πούλιος Γιώργος

Ηλικία
2

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Κωστόπουλος Χρήστος

Ηλικία
47

ΜΕΛΟΣ

Καζάκης Στέργιος

Ηλικία
48

ΜΕΛΟΣ

Τεκιστιρμάς Κώστας

Ηλικία
35

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καγιόγλου Βασίλης

Ηλικία
39

ΤΑΜΙΑΣ

Κοβανίδης Νίκος

Ηλικία
2

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ

Δουλγέρης Κωνσταντίνος

Ηλικία
31

ΜΕΛΟΣ

Ρέκλος Γιώργος

Ηλικία
2