Α.Ε.Χ. — 1800

0 - 2
Τελικό

Α.Ε.Χ. — ΑΣΤΗΡ

0 - 1
Τελικό

Α.Ε.Χ. — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

1 - 0
Τελικό

Α.Ε.Χ. — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

Ακυρώθηκε
Προεπισκόπηση

Α.Ε.Χ. — 1800

Ακυρώθηκε
Προεπισκόπηση

Α.Ε.Χ. — ΠΡΩΤΗ

3 - 0
Τελικό

Α.Ε.Χ. — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 1
Τελικό

Α.Ε.Χ. — 1800

0 - 1
Τελικό

Α.Ε.Χ. — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1 - 0
Τελικό

Α.Ε.Χ. — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

2 - 0
Τελικό