ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ

2 - 1
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1 - 2
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΑΣΤΗΡ

1 - 1
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΧΡΥΣΟ

2 - 0
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ

1 - 1
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΘΥΕΛΛΑ

3 - 1
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 0
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — Ν.ΖΙΧΝΗ

0 - 0
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

4 - 1
Τελικό

ΣΚΟΥΤΑΡΙ — ΝΙΓΡΙΤΑ

0 - 2
Τελικό