ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

0 - 0
Τελικό

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

0 - 1
Τελικό

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

3 - 2
Τελικό

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.Ε.Χ.

3 - 3
Τελικό

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

2 - 0
Τελικό

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΑΣΤΗΡ

2 - 2
Τελικό

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 0
Τελικό

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

3 - 1
Τελικό

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

0 - 0
Τελικό

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ — 1800

1 - 1
Τελικό