ΡΟΔΟΠΟΛΗ — ΠΡΩΤΗ

3 - 2
Τελικό

ΡΟΔΟΠΟΛΗ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

1 - 1
Τελικό