ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

1 - 0
Τελικό

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — Α.Ε.Χ.

1 - 5
Τελικό

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

2 - 6
Τελικό

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

0 - 2
Τελικό

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 2
Τελικό

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

0 - 0
Τελικό

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — 1800

0 - 1
Τελικό

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

0 - 1
Τελικό

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — ΑΣΤΗΡ

1 - 1
Τελικό

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

2 - 2
Τελικό