ΠΡΩΤΗ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

0 - 5
Τελικό

ΠΡΩΤΗ — Κ.Α.Ε. Αγίου Πνεύματος

1 - 4
Τελικό

ΠΡΩΤΗ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1 - 4
Τελικό

ΠΡΩΤΗ — 1800

3 - 5
Τελικό

ΠΡΩΤΗ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1 - 4
Τελικό

ΠΡΩΤΗ — ΑΣΤΗΡ

2 - 1
Τελικό

ΠΡΩΤΗ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

1 - 1
Τελικό

ΠΡΩΤΗ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 0
Τελικό

ΠΡΩΤΗ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

0 - 4
Τελικό

ΠΡΩΤΗ — Α.Ε.Χ.

1 - 2
Τελικό