ΑΣΤΗΡ — ΘΥΕΛΛΑ

2 - 1
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

4 - 0
Τελικό

ΗΡΑΚΛΗΣ — ΑΣΤΗΡ

0 - 5
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

0 - 5
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΚΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ

1 - 0
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

2 - 2
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

6 - 0
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

1 - 2
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

2 - 0
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — Ν.ΖΙΧΝΗ

4 - 0
Τελικό