ΑΣΤΗΡ — ΧΡΥΣΟ

17:00
Προεπισκόπηση

ΑΣΤΗΡ — ΚΑΛΑ ΔΕΝΤΡΑ

1 - 2
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΝΙΓΡΙΤΑ

9 - 1
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

5 - 0
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1 - 2
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΘΥΕΛΛΑ

0 - 0
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΧΡΥΣΟ

3 - 0
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΠΡΩΤΗ

3 - 0
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

8 - 0
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΣΚΟΥΤΑΡΙ

0 - 0
Τελικό