ΑΣΤΗΡ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

4 - 1
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

3 - 2
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

5 - 0
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — 1800

0 - 2
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 1
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 2
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 1
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

0 - 2
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — Απόλλων Παραλιμνίου

0 - 2
Τελικό

ΑΣΤΗΡ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

4 - 0
Τελικό