ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 2
Τελικό

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ — Α.Ε.Χ.

1 - 3
Τελικό

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ — ΡΟΔΟΠΟΛΗ

3 - 1
Τελικό

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

5 - 0
Τελικό

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

0 - 2
Τελικό

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ — ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ

1 - 0
Τελικό

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

1 - 4
Τελικό

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

1 - 1
Τελικό

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ — Α.Ε.Χ.

2 - 3
Τελικό

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

3 - 1
Τελικό