ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΧΡΥΣΟ

2 - 2
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 1
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

5 - 0
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

4 - 3
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 0
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 2
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΣΤΗΡ

3 - 1
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — 1800

0 - 1
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

7 - 1
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

0 - 1
Τελικό