ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 3
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Κ.Α.Ε. Αγίου Πνεύματος

2 - 2
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

2 - 3
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

0 - 1
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

1 - 0
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

2 - 4
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 2
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — 1800

0 - 2
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΑΣΤΗΡ

3 - 3
Τελικό

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

4 - 0
Τελικό