ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΡΟΔΟΠΟΛΗ

5 - 3
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 2
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.ΠΟΡΟΪΑ

1 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΑΣΤΗΡ

0 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

1 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΠΡΩΤΗ

0 - 1
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.Ε.Χ.

1 - 2
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

0 - 3
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 0
Τελικό

ΑΜΜΟΥΔΙΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

2 - 4
Τελικό