Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

5 - 1
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΠΡΩΤΗ

4 - 1
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΑΣΤΗΡ

Ακυρώθηκε
Προεπισκόπηση

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

2 - 4
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

2 - 1
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

0 - 0
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

3 - 0
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

3 - 2
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 1
Τελικό

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ — ΠΡΩΤΗ

6 - 2
Τελικό