Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΡΟΔΟΠΟΛΗ

0 - 2
Τελικό

Α.ΠΟΡΟΪΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

0 - 0
Τελικό

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ

1 - 3
Τελικό

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΠΡΩΤΗ

2 - 1
Τελικό

Α.ΠΟΡΟΪΑ — Α.Ε.Χ.

3 - 2
Τελικό

Α.ΠΟΡΟΪΑ — Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ

1 - 3
Τελικό

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1 - 4
Τελικό

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ

2 - 2
Τελικό

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΑΜΜΟΥΔΙΑ

1 - 2
Τελικό

Α.ΠΟΡΟΪΑ — ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

2 - 1
Τελικό